Балансът

4A5A94054A5A9346 4A5A9460Балансът е илюзия! Перфектният баланс всъщност е поредица от миниатюрни дисбаланси, отклонения, които тялото интелигентно коригира и компенсира чрез фина работа на мускулите по цялото тяло.

Така че, нека се отпуснем, да приемем, че никога няма да се задържим устойчиво в баланса, и да открием стабилност в нашата нестабилност.