Blog Archives

разхозка до х. Божур

Posted in Uncategorized

Балансът

Балансът е илюзия! Перфектният баланс всъщност е поредица от миниатюрни дисбаланси, отклонения, които тялото интелигентно коригира и компенсира чрез фина работа на мускулите по цялото тяло. Така че, нека се отпуснем, да приемем, че никога няма да се задържим устойчиво

Posted in Блог

Предизвикателствата на Urdhva dhanurasana (или мост)

Огъването назад не е работа само на гръбнака. Всъщност гръдните прешлени не подлежат на огъване. Следващия път, когато работите върху Urdhva dhanuraasana, опитайте да осъзнаете, че цялото тяло работи, за да се постигне извивката. Това е извивка на цялото тяло,

Posted in Блог