Балансът е илюзия! Перфектният баланс всъщност е поредица от миниатюрни дисбаланси, отклонения, които тялото интелигентно коригира и компенсира чрез фина работа на мускулите по цялото тяло. Така че, нека се отпуснем, да приемем, че никога няма да се задържим устойчиво …

Балансът Read more »

Огъването назад не е работа само на гръбнака. Всъщност гръдните прешлени не подлежат на огъване. Следващия път, когато работите върху Urdhva dhanuraasana, опитайте да осъзнаете, че цялото тяло работи, за да се постигне извивката. Това е извивка на цялото тяло, …

Предизвикателствата на Urdhva dhanurasana (или мост) Read more »